ابطال بند ۲ بخشنامه ۲۵۲۳۰۴/۶۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۹۳۰/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند ضمن ابطال بند ۲ بخشنامه ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مقرر می گردد : ” با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر ، تسری ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود  و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود . “ ؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*