ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۵۱/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تاکید بر رعایت ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کار گیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیات وزیران ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*