ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۵۸۴۷/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص دستور و تاکید مقام معظم رهبری پیرامون عدم اجازه ورود محصولات برخی کشور ها و همچنین اجرای مفاد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*