معرفی خدمات سامانه کسب و کار ایران

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۵۲/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ایجاد سامانه خدمات کسب رو کار ایران به نشانی https://cbs.mimt.gov.ir  به منظور توانمند سازی و دانش افزایی جامعه هدف ،اطلاع رسانی فعالیت های خدمات کسب و کار ،معرفی کسب و کار قابل ارائه به کسب و کار ها ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*