قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۷۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*