دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه

قابل توجه اعضای اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۰۵۴/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس ،به اطلاع میرساند سازمان فنی و حرفه ای کشور  اقدام به تدوین و تصویب “دستورالعمل مهارت آموزی در محیط کار واقعی “نموده است  تا امکان ارائه خدمات آموزشی در بنگاه های اقتصادی را فراهم نمایند . مهارت آموزان مشمول این طرح در طول دوره آموزش از شمول قانون کار و تامین اجتماعی مستثنی می باشند ، تا ضمن رفع دغدغه کارفرمایان ،تسهیلگری بیشتری برای مشارکت بیش از پیش فراهم آید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*