درج کلمه ساخت ایران به زبان فارسی بر روی محصولات

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۱۳۷/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص درج کلمه ساخت ایران به زبان فارسی بر روی محصولات تولیدی ، جهت استحضار به شرح  پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*