دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۱۹۷/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در زمینه حساب های فروش به صورت پیش فرض ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*