تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۵۷۸۰/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تمدیدمهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ تا پایا آذرماه ۱۴۰۰ ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*