بهین یابی شدن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۹۱۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تقاضای محصولات شیمیایی و بهین یابی شدن متیل دی فنیل دی ایزوسیانات (mdi) جهت ثبت در سامانه بهین یاب  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*