بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان موضوع بند (ث)تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۶۷/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ اتاق اصناف شهرستان پردیس  در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان واحد های تولیدی ،صنعتی و خدماتی ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*