بازنگری سوم طرح جامع مدیریت هوشمند بیماری کرونا متناسب با وضعیت شهرها

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۸۹۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس باموضوع بازنگری سوم طرح جامع مدیریت هوشمند بیماری کرونا متناسب با وضعیت شهرها بپوست تغییرات در گروه بندی چهارگانه مشاغل با انضمام تغییرات مندرج در جداول شهر ها با رنگ بندی قرمز ،نارنجی ، زرد ، آبی    جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*