آیین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۷۶۵/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره(۲) ماده (۴)  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی   ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*