پاسخ به ابهامات صادرکنندگان پس از سال ۹۸/۱۰/۳۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۳۶۱۱/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص صادر کنندگانی که پس از سال ۹۸/۱۰/۳۰ نسبت به ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ خود اقدام نموده اند  ،  جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*