نقش مهم سردار سلیمانی در ثبات ارزی کشور با ایجاد یک شبکه خاص تسویه ارزی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از  تسنیم ، مجید شاکری در مصاحبه با رادیو افزود: از سئوالات جدی و مهم بعد از شروع دوره جدید اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران این بود که چه شکلی ساختار تسویه ارزی برای واردات کالاهای اساسی ایجاد شود و در عین حال کارآمد و نتیجه بخش باشد.

وی اظهارداشت: بخش مهمی از ثبات ارزی از فروردین تا آذرماه سال ۹۸ در کشور مربوط به این می شد که ایران توانسته بود علی رغم فشارهای آمریکا یک شبکه تسویه ارزی برای واردات کالاهای اساسی ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: ضمانت امنیتی بر روی شبکه تسویه ارزی کالاهای اساسی وجود داشت و بی تردید زدن این شبکه برای آمریکایی ها ایجاد هزینه می کرد و آنها ناچار بودند با شبکه مزبور بسازند.

وی افزود: این شبکه روی بستر امنیتی ساخته شده بود و شهید حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی در چیدمان آن داشت.

شاکری بیان داشت: بعد از فقدان حاج قاسم آمریکایی ها جرات کردند روی این شبکه قیود جدیدی بگذارند.

وی ادامه داد: بخشی مهمی از افزایش نرخ ارز هم در بهمن و اسفند ماه سال ۹۸ و هم در وقایع بهار سال ۹۹ مربوط به ارز کالاهای اساسی بود که نتیجه نهایی این شد که بخش مهمی از کالاهای اساسی در عمل از دایره شمول ارز رسمی و چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خارج شود.

این استاد دانشگاه گفت: شبکه ای که بر اساس دستورات حاج قاسم سلیمانی ساخته شده بود نقش بسیار مهمی در ثبات ارزی سال ۹۸ کشور داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*