برگزاری جلسه کمیسیون فنی و آموزش اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

جلسه کمیسیون فنی و آموزش  اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس با حضور اعضای این کمیسیون روز دوشنبه ۱۹خرداد ۱۳۹۹ در محل سالن کنفرانس اتحادیه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*