اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۹۴

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۹۱۵۰/۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس  در خصوص اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۹۴  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*