رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان توسط ادارات کل امور مالیاتی با مراجعه به سامانه BTIS

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۶۳۲/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان توسط ادارات کل امور مالیاتی با مراجعه به سامانه BTIS، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*