دستورالعمل نحوه ثبت بین المللی و درج شناسنامه اسامی مبدا محصولات و کالا های صادراتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۲۴۹/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص دستورالعمل نحوه ثبت بین المللی و درج شناسنامه اسامی مبدا محصولات و کالا های صادراتی در سازمان های جهانی مالکیت فکری(WIPO)  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*