اعلام برنامه قطعی برق واحدهای صنعتی سال ۱۴۰۳

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۵۲۰/۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اعلام زمان قطعی برق سال۱۴۰۳، جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*