کانال آموزش سازمان امور مالیاتی کشور

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۵۲۰/۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص فعالیت کانال آموزشی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس https://web.bale.ir/kajatax  درشبکه پیام رسان بله و نیز پایگاه اینترنتی  www.intamedia.ir جهت ارتقاء دانش، مهارت و عملکرد مودیان ، جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*