مبانی و شرایط قانونی وضع و اخذ عوارض تابلو

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۵۱۰/۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند در صورتی که تابلو نصب شده دارای سه ویژگی زیر باشد ،تابلوی معرفی بوده و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد :

۱- مندرجات تابلو منطبق بر مجوز فعالیت صنف باشد .

۲-تابلو صرفا در سردرب یا نمای محل فعالیت نصب شده و بیش از یک عدد نباشد .

۳- ابعاد تابلو کاملا منطبق بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری باشد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*