فراخوان پرداخت مشوق صادراتی سال ۱۴۰۱

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۰۵۵۷/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص  فراخوان پرداخت مشوق صادراتی سال ۱۴۰۱ ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*