عدم بکارگیری اتباع خارجی فاقد روادید و ورود با حق کار مشخص

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۵۳۳/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند ماده (۱۲۰)قانون کار مقرر می دارد ” اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود یا حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند ، در غیر این صورت برابر ماده (۱۸۱) همان قانون با کارفرمایانی که موارد فوق را رعایت ننمایند برخورد قانونی صورت می پذیرد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*