صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر

قابل توجه اعضای محترم اتحادهی صنایع شیمیایی و پیلمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۴۳۹/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص میز خدمت و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*