صدور مجوز های کسب و کار از طریق درگاه مجوز های کشور

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۴۴۲/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص صدور مجوز های کسب و کار از درگاه ملی مجوز های کشور ،به اطلاع میرساند با توجه به اینکه این درگاه تنها مرجع ثبت درخواست صدور مجوز در سراسر کشور است و تا پایان سال تمامی مجوز های قدیمی (کاغذی) باید از طریق این درگاه تبدیل به شناسه یکتا (QR Code) گردد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*