شفاف سازی ثبت کالاهای درحال عرضه توسط فروشگاه ها در سامانه جامع انبارها

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۶۶۴/۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس به استحضار میرساند کالاهای درحال عرضه در سطح  فروشگاه ها(کالاهای موجود در شلف) به غیر از فروشگاه های لوازم خانگی و لاستیک مشروط به اینکه از حیث میزان ، نوع و مدت استقرار کالا در حد متعارف و متناسب با فعالیت آن واحد باشد ، مشمول رفتار نگهداری نبوده و به تبع آن الزامی به ثبت در سامانه جامع انبارها ندارد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*