سومین جشنواره ملی مهارت در مرداد ماه سال جاری به واحد های تولیدی و خدماتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۴۵۱/۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص سومین جشنواره ملی مهارت در مرداد ماه سال جاری به واحد های تولیدی و خدماتی ، جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*