دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی بهیان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۱۴۶/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص خدمات ویژه برای اعضای زیر مجموعه اتحادیه های صنفی توسط گروه دندانپزشکی مستقر در درمانگاه ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*