دعوت به مشارکت در نمایشگاه بین المللی واردات چین ۲۰۲۴

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۶۶۸/۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای چین (۲۰۲۴)   ، جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*