جمع آوری وسایل گرمایشی انرژی بر غیر مجاز

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۸۱۸۳/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس ،به اطلاع میرساند نسبت به جمع آوری وسایل گرمایشی انرژی بر (گازی-برقی)غیر مجاز از جمله سیستم گرمایشی تابشی منصوبه در فضای باز و با توجه به راندمان بسیار پایین وسایل گرمایشی در فضای باز و هدر رفت بسیار زیاد انرژی در این وسایل ،اقدامات لازم را مبذول نمائید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*