جلسه تحویل و تحول اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس برگزار شد

 

جلسه تحویل و تحول اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس روز سه شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱ با حضور اعضای هیأت مدیره دوره دوم ، منتخبین اعضای هیأت مدیره دوره سوم اتحادیه،معاون اداره صمت ،نماینده فرماندار ،نماینده اتاق اصناف و … در محل سالن کنفرانس اتحادیه برگزار شد.

در این جلسه آمار اتحادیه ،گزارش های مالی و… توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و طی صورتجلسه ای رسماً به هیأت مدیره دوره سوم تحویل داده شد ، در پایان از اعضای هیأت مدیره دوره دوم  اتحادیه با اهدای لوح، تقدیر و تشکر بعمل آمد .

 

تصاویر مراسم :

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*