تسهیل تکالیف مودیان

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۶۲۶/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای (قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) ، جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*