برگزاری نشست تخصصی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۲۳۸/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولین دولتی شهرستان و همکاری پارک فناوری پردیس برای استفاده از تجارب و خدمات قابل ارائه شرکت خانه خلاق و نوآوری راه ابریشم (برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی) ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*