بازدید از پژوهشگاه پلیمر ایران

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس روز سه شنبه  ۱۳دی ۱۴۰۱ اعضای هیات مدیره این اتحادیه از پژوهشگاه پلیمر ایران بازدید کردند، در این بازدید مقررشد تابزودی متن پیشنهادی تفاهم نامه همکاری دوجانبه تدوین شود .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*