بازار نوآفرین در حوزه سرمایه و فرابورس با هدف تامین سرمایه مورد نیاز

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۹۰۹۸/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تاسیس بازار جدیدی تحت عنوان بازار نوآفرین در حوزه سرمایه و فرا بورس باهدف تامین سرمایه مورد نیاز شرکت های متوسط مقیاس و دانش بیان  ، جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد؛ لازم به ذکر است کارگاه آموزشی متمرکزی با حضور مدیران ارشد بازار نوآفرین و همکاری دفاتر فناوری و نواوری و محیط کسب و کار وزارت صمت جهت آشنایی با طرح مذکور برگزار میگردد جهت هرگونه اطلاعات بیشتر ، آقای محمدی با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۱۸۲۱۳۵ تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*