انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف برگزار شد

انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف پردیس روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در اداره صمت شهرستان پردیس برگزار و علی فرخی با اکثریت آرا به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.

بنابراین گزارش  با توجه ترکیب جدید هیات رئیسه اتاق اصناف و مطابق ماده  ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، جلسه تعیین سمت به ریاست اسماعیل اردستانی رئیس کمیسیون نظارت شهرستان پردیس و با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان پردیس و… انتخابات تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف در اداره صمت برگزار شد.

همچنین علیرضا محیط مافی با ۵ رای به عنوان نایب رئیس اول، ناربه نظریان با ۵ رای به عنوان نایب رئیس دوم، محمدعلی صدقی با ۵ رای به عنوان دبیر و سیدفرید سادات شبیری با ۵ رای به عنوان خزانه دار اتاق اصناف شهرستان پردیس به مدت ۴ سال انتخاب شدند.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*