الزام نصب QR کد (اطلاعات پروانه کسب)

 

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۲۳۹/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند نصبQR کد (اطلاعات پروانه کسب در سامانه asnaf.moi.ir) در ورودی واحد های صنفی به صورتی که قابل رویت برای مشتریان باشد الزامی است .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*