ابزار های تامین مالی زنجیره تامین

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۷۸/۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابزار های تامین مالی زنجیره تامین بنگاه های مالی، جهت استحضار و بهره برداری لازم به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*