جلسه آموزشی دبیر اجرایی اتاق اصناف با مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی

جلسه آموزشی مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی با محمد علی زندی دبیر اجرایی اتاق اصناف شهرستان پردیس امروز(یکشنبه) درمحل جلسات اتاق اصناف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از  اتاق اصناف شهرستان این نشست پیرامون آموزش امور مربوط به مدیران اجرایی اتحادی های صنفی برگزار شد و در خصوص مسائلی نظیر میز خدمت وتکریم ارباب رجوع، رفع مشکلات صدورو تمدید پروانه کسب وهمیاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین در رابطه با طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی گفتگو و تصمیماتی در خصوص چگونگی و نحوه اجرای آن اتخاذ گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*