برنامه زمانبندی احتمالی اعمال خاموشی در شبکه توزیع برق

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

به اطلاع می رساند به علت افزایش دما و رشد نامتعارف مصرف برق احتمال اعمال خاموشی در حوزه شهرستان‌های استان تهران وجود دارد. لذا جهت آگاهی از برنامه خاموشی احتمالی در محدوده شرکت توزیع برق استان تهران به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مراجعه نمایید.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*