اجرای طرح عظیم و جهادی ده روزه واکسیناسیون

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۵۹۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص اجرای طرح جهادی ده روزه واکسیناسیون افراد بالای ۱۸سال علیه بیماری کرونا در استان تهران ، ضرورت دارد در صورت درخواست داوطلبانه متقاضیان و با اعلام نیاز از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس جهت حضور ایشان در مراکز تجمیعی تزریق واکسن(چه بصورت واکسیناتور و یا ثبات) موافقت نموده و مدت حضور ایشان در مراکز مذکور بعنوان ماموریت اداری تلقی می شود .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*