اطلاعیه ها و بخشنامه ها

دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیات دیوان عدالت اداری

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۹۳۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۲۰۱-۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ، جهت استحضار ...

مطالعه بیشتر »

درس آموزی از حوادث

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۸۸۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار و در راستای تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع (HSEE) تجربیات ایجاد شده از حوادث مربوطه تحت عنوان درس آموزی از حوادث (۱-۷-۴، ۱-۵-۷، ۱-۱۰-۷) ، جهت استحضار به ...

مطالعه بیشتر »

آشنایی با نحوه کارکرد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۸۹۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص آشنایی با نحوه کارکرد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی PEدر تامین مالی بخش تولید ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست معرفی و نحوه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی صندوق ...

مطالعه بیشتر »

مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۷۵۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ در مورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ لغو میگردد بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در ...

مطالعه بیشتر »

تمدید مهلت تعهدات ارزی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۷۵۰/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تصمیمات هشتمین جلسه کمیته ماده ۲ ، با موضوع تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

ضوابط اجرایی سیاست های ارزی وتجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۷۴۴/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی ...

مطالعه بیشتر »

مصوبات جلسه یکصد و پنجاه و چهارمین کارگروه تنظیم بازار

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۸۳۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص مصوبات یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

مطالعه بیشتر »

ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار ها

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۷۳۱/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار پیرو آغاز مراحل اجرای پروژه سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی ، روغن موتور تصفیه اول ، لوازم خانگی ، پوشک خردسال ، شیرخشک صنعتی ...

مطالعه بیشتر »

ارائه تسهیلات از محل صندوق ملی محیط زیست به واحد های آلاینده

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس باستناد به نامه شماره ۴۷۰۵/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ارائه تسهیلات از محل صندوق ملی محیط زیست به واحد های الاینده جهت انجام اقدامات لازم مبنی بر رفع آلودگی  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. فایل پیوست روابط عمومی اتحادیه صنایع ...

مطالعه بیشتر »