اجرای طرح جدید مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۸۵۶/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در راستای بند اول مصوبات نود و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ پیرامون اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید یک نسخه از طرح و همچنین یک نسخه از دستورالعمل وظایف، الزامات و فرایندهای اجرای طرح به همراه محورها، رئوس، مولفه های اطلاع رسانی و شیوه نامه های بهداشتی جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*