پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد نامه شماره ۹۰۰۱/۷۱۰/۶۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دادستانی شهرستان پردیس، در راستای اجرای برنامه های مصوب سال ۱۴۰۰ دادگستری استان تهران و در اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی و با توجه به گسترش روزافزون فروشگاه های الکترونیکی، ضرورت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و نظارت بر آنها ایجاب نموده است تا از وقوع جرایمی همچون کلاهبرداری اینترنتی، فروش اقلام ممنوعه و … پیشگیری بعمل آید. لذا با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع و افزایش گزارش تخلفات و جرایم اینترنتی، محتوای آموزشی جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*