ضرورت بارگذاری مجوز فعالیت کلیه فعالین تجاری در سامانه جامع تجارت

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۱۳۵۷/۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص ضرورت بارگذاری مجوز فعالیت کلیه فعالین تجاری در سامانه جامع تجارت و جلوگیری از هرگونه تبعات احتمالی  ، جهت استحضار به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*