استفاده از توان نظارتی مردم برای کشف و کاهش فرار مالیاتی

 مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران گفت: با توجه به محدودیت‌های سازمان و ضرورت اعمال اولویت در رسیدگی به گزارش‌های فرار مالیاتی، استفاده از توان نظارتی مردم برای کشف و کاهش فرار مالیاتی در اولویت است.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از ایرنا ؛علی بهرامی با اشاره به ضرورت مبارزه با فرارمالیاتی، اظهار داشت: مبارزه با فرار مالیاتی و شفافیت و سلامت اداری اهداف اصلی اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران است.

وی افزود: استفاده از توان نظارتی مردم برای کشف وکاهش فرار مالیاتی ،حمایت از آنها در برابر آسیب های احتمالی و ایجاد انگیزه در اشخاص به منظور ارائه اطلاعیه های کتمان درآمد فعالان اقتصادی در چارچوب دستورالعمل ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم تدوین شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور رسیدگی بهتر و موثر به گزارش های مردمی، امکان انتخاب استان محل فعالیت اشخاص مرتبط با گزارش های فرار مالیاتی به همراه آدرس دقیق و همچنین ارسال مستندات از طریق سامانه برای گزارش دهندگان فراهم شده است.

بهرامی با اشاره به شاخص های گزارش موثق، ادامه داد: گزارشی که پس از بررسی واحدهای اجرائی بازرسی مالیاتی منجر به شناسائی درآمد کتمان شده  و در فرآیندهای رسیدگی، مطالبه مالیات و قطعیت آن انجام شده باشد، گزارش موفق محسوب می شود.

این مسئول با اشاره به سامانه گزارش های مردمی فرار مالیاتی اضافه کرد: این سامانه در درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir تامین شده و شهروندان می توانند گزارش های مرتبط با فرار مالیاتی را مطابق فرآیند پیش بینی شده در سامانه درج کنند.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران گفت: پرداخت پاداش در گزارش‌های موثق صرفا برای موارد مالیات قطعی شده، معادل حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بالاتر از آن است.

وی اضافه کرد: محل تخصیص پاداش صرفا میزان مالیات شناسائی و وصول شده ناشی از فرار مالیاتی و از محل درآمدهای موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ومطابق با آئین نامه آن قابل پرداخت است.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان ادامه داد: درج اطلاعات هویتی و شماره تماس ثبت شده درسامانه اختیاری بوده و صرفا در مواردی که گزارش دهنده درخواست پاداش داشته باشد ملزم به ثبت اطلاعات هویتی ،شماره تلفن همراه ومشخصات بانکی خود خواهد بود.

این مسئول پیرامون فرار مالیاتی یادآور شد: فرار مالیاتی به نوع کتمان درآمد، اختفای فعالیت اقتصادی از طریق انجام ندادن تکالیف قانونی برای نپرداختن مالیات و همچنین اقدامات موضوع مصادیق جرم مالیاتی ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم است که به فرار مالیاتی منجر می شود.

شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*