ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۷۲۳۷/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند باتوجه به ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی می باشد . لیکن هنوز تعدادی از دستگاه های کارخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی تعیین تکلیف نشده و حسب قانون بانک مرکزی می بایست نسبت به غیرفعال سازی آن ها اقدام نماید. لذا سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان آخرین مهلت جهت ایجاد تناظر پذیرنده های فعال با پرونده های مالیاتی و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و جرائم قانونی اقدام به ایجاد یک واسط نرم افزاری در پنجره ملی خدمات مالیاتی نموده است .

در فرایند مرتبط با این واسط نرم افزاری ، مودی از طریق شماره ملی خود را وارد پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.irشده و لیست تمامی پذیرنده های خود را مشاهده می نماید . سپس امکان اتصال هر پذیرند به پرونده مالیاتی متناظر ، درخواست غیر فعال سازی پذیرنده ، حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی و یا ایجاد فعالیت جدید متناسب با پذیرنده را خواهد داشت . با توجه به اینکه این آخرین مهلت مودی جهت تناظر پذیرنده های فعال قبلی با پرونده های مالیاتی وی خواهد بود ، مقتضی است اقدامات لازم مبذول گردد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*