رسته های مشمول تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۶۶۳۳/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ اتاق اصناف شهرستان پردیس به اطلاع میرساند فرآیند بهره مندی واحد ها و پروژه های دارای اولویت بخش صنعت ، معدن تجارت در سامانه بهین یاب پیاده سازی شده است و متقاضیان میتوانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مذکور اقدام نموده تا از طریق فرآیند مربوطه ، بررسی و در صورت احراز شرایط ، به بانک های عامل معرفی گردند .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*