اطلاعات و مشخصات کارفرمایان صنوف برای تهیه واکسن

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

باستناد به نامه شماره ۴۲۲۸/۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ اتاق اصناف شهرستان پردیس در خصوص هشتادمین جلسه کمیته امنیی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا و براساس تفاهم نامه مشترک میان وزارت کشور ، معاونت علمی و فناوری اطلاعات ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران ، به منظور مقابله با بیماری کرونا و مدیریت هوشمند ، هدفمند و موثر محدودیت ها ،سامانه جامع مدیریت هوشمند بحران بیماری های همه گیر طراحی و پیاده سازی شده است که از طریق آن وضعیت سلامت هریک از متصدیان و شاغلین واحد های صنفی قابل رویت بوده و در نتیجه دیگر نیازی به اعمال محدودیت و تعطیلی همه واحدهای صنفی توسط دولت نمی باشد ،لذا به منظور ثبت و تایید اطلاعات شاغلین واحد های صنفی در سامانه مذکور ، مقتضی است تا متصدیان واحد های صنفی به آدرس sdms.moi.ir/asnaf مراجعه نموده و با ورود کد ملی ، شماره تلفن همراه ، شماره پروانه کسب و شماره کد کارگاه(تامین اجتماعی) ، اطلاعات خود و شاغلین واحد صنفی خود را مشاهده و در صورت وجود مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند .

لازم به ذکر است ، باتوجه به موافقت معاون محترم بهداشت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آن دسته از متصدیان ، شاغلین و افراد شاغل خویش فرما در واحد های صنفی که اطلاعات آنها در سامانه فوق الذکر ثبت شده باشد و تاکنون موفق به دریافت واکسن کووید ۱۹ نشده باشند ، بلافاصله نوبت آن ها در نزدیک ترین پایگاه ثبت و از طریق پیامک به آن ها اطلاع رسانی خواهد شد .

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*